Úvodem

Milí návštěvníci našich stránek!

Hned v úvodu bychom chtěli všechny upozornit, že tyto stránky nemají nic společného s ničím a neobsahují nic proti ničemu! Nejsou zároveň propagací žádné ideologie, žádného -izmu, či jiných hovadin. Jedná se pouze a výlučně o stránky plné kameňáků, šutrů a anekdot!!!

Bájného sovětského Jamese Bonda - Stierlitze - Isajeva duchovně zplodil spisovatel Julian Semjonov ve svém naivním špionážním románu "Sedmnáct zastavení jara". Nesmrtelnost Stierlitzovu pak zpečetil stejnojmenný seriál.

Poručík Maxim Maximovič Isajev, sovětský rozvědčík z dob druhé světové války, pronikl pod jménem von Stirlitz až do nejvyšších kruhů SS a dodával sovětské straně řadu materiálů neocenitelné hodnoty. Tolik stručný obsah nenapodobitelného sovětského filmového trháku "Sedmnáct zastavení jara".

Zatímco český major Zeman skončil až na několik výjimek a bouřlivě či lhostejně přijímaných repríz v temnotách zapomnění, Stirlitz se stal vděčným objektem úžasné řady nefalšovaných ruských kameňáků a jeho příhody lze dnes najít na řadě ruských serverů.

Je vskutku pozoruhodné, jak se "Fenomén Stierlitz" odpoutal od své původní literární a seriálové předlohy. Žije si svým vlastním životem a reaguje nejen na události válečné, ale i ryze současné. Stal se faktoidem v nejlepším slova smyslu, neboť výše zmíněné literární podhoubí Stierlitzovo již prakticky upadlo v zapomnění. Fenomén Stierlitz nikoliv a tyto stránky budiž toho důkazem a inspiromatem pro další "nakažené".

Protože ruština není jazykem pro každého, ač se to soudruzi komunisté asi 45 let snažili dokázat, převedli jsme pár dobře vypečených vtipů do češtiny. Tímto se rovněž omlouváme našim čtenářům, neboť v nejednom případě jsme decentně pozměnili původní smysl tak, aby byl pochopitelný i v českém jazyce. Bohužel, v mnoha případech byl fór zcela nepřeložitelný, respektive překlad postrádal jakýkoliv vtip a ekvivalent neexistoval. O tyto vtipy jste tedy ochuzeni, nicméně i ten zbytek stojí za to!

Přejeme Vám příjemnou zábavu a pamatujte: Stierlitz věděl, že se o něm vyprávějí vtipy, nevěděl jen, že je vymýšlí Bormann!

Vaši Charles von Bahnhof & Thomas van Trolleybus

P.S.: Pokud znáte nějaké vtipy o Stierlitzovi a nenajdete je na našich stránkách, zašlete nám je na náš e-mail:

Předem Vám za ně tisíceré díky!
B & T

                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart